Kunder
Här är ett axplock av de publikationer jag har arbetat med:
Svensk Lantmäteritidskrift, Svensk Vägtidning, Tidningen Vägingenjören, Swedish Rental News, Tidningen Samhällsbyggaren, Tidningen Gasnytt, Vattenmagasinet, Avfall och Miljö, Säkerhetsguiden, Svenska Fiskevatten.

Dess föreningar och förbund:
Sveriges Lantmätareförening, Svenska Vägföreningen, Swedish Rental Association, Samhällsbyggarna, Svenska Gasföreningen, Svenskt Vatten, Avfall Sverige, SSF Stöldskyddsföreningen, Sportfiskarna.

Idag arbetar jag för Svenska Stålbyggnadsinstitutet med tidningen Stålbyggnad och dess utveckling av interaktiv annonsering, bannerförsäljning på deras webbplatser www.sbi.se och www.stalbyggnad.se samt rekrytering av nya medlemsföretag.

Jag är alltid nyfiken på kompletterande uppdrag. Vad kan jag hjälpa er med?


Mitt motto:
För att kunna göra ett bra arbete, så krävs det att man har roligt.
Och det har jag! Varje dag! :-)