Kunder
Här är ett axplock av de publikationer jag har arbetat med:
Svensk Lantmäteritidskrift, Svensk Vägtidning, Tidningen Vägingenjören, Swedish Rental News, Tidningen Samhällsbyggaren, Tidningen Gasnytt, Vattenmagasinet, Avfall och Miljö.

Dess föreningar och förbund:
Sveriges Lantmätareförening, Svenska Vägföreningen, Swedish Rental Association, Samhällsbyggarna, Svenska Gasföreningen, Svenskt Vatten, Avfall Sverige.

Idag arbetar jag med:
Tidningen Nyheter om Stålbyggnad, Svenska Stålbyggnadsinstitutet
www.sbi.se se även www.stalbyggnad.se
Samt rekrytering av associerade medlemmar till Svenska Verkstäders Riksförbund, MVR

www.mvr.se


Mitt motto:
För att kunna göra ett bra arbete, så krävs det att man har roligt.
Och det har jag! Varje dag! :-)