Kunder
Här är ett axplock av de publikationer jag har arbetat med:
Svensk Lantmäteritidskrift, Svensk Vägtidning, Tidningen Vägingenjören, Swedish Rental News, Tidningen Samhällsbyggaren och Tidningen Gasnytt.

Dess föreningar och förbund:
Sveriges Lantmätareförening, Svenska Vägföreningen, Swedish Rental Association, Samhällsbyggarna och Svenska Gasföreningen

Idag arbetar jag med:
Vattenmagasinet, Föreningen Svenskt Vatten
www.svensktvatten.se
Tidningen Nyheter om Stålbyggnad, Svenska Stålbyggnadsinstitutet
www.sbi.se
Tidningen Avfall och Miljö, Avfall Sverige
www.avfallsverige.se
Samt rekrytering av associerade medlemmar till Svenska Mekaniska Verkstäders Riksförbund, MVR

www.mvr.se


Mitt motto:
För att kunna göra ett bra arbete, så krävs det att man har roligt.
Och det har jag! Varje dag! :-)