Annonsförsäljning
Har ni planer på att utveckla er publikation och har behov av specialistkompetens inom mediaförsäljning?

Som kund till Annonskonsult Migge Sarrión garanteras ni den specialkompetens inom mediaförsäljning som kan komma att krävas för att ni ska nå de ekonomiska målen med er publikation. Tillsammans gör vi en analys av publikationens målgrupp, dess ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar.

Kompetensutveckling är mycket viktigt. Därför har jag nyligen genomfört en tvåårig utbildning i Sveriges Tidskrifters regi till Diplomerad flerkanalssäljare.

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte!